ISSN 1337-8481

piatok, 19. júla, 2024

Koronavírus – aplikácia eKaranténa spustená, možnosť vycestovať, uvoľňovanie opatrení, ďalšie otvorené prevádzky, núdzový stav v zdravotníctve a sociálnej sfére, kontroly a obmedzenia na hraniciach

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MV SR |MM| Od  štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.

Počet pacientov nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpol na 1520.  Údaje do mapy ministerstvu vnútra poskytuje  Národné centrum zdravotníckych informácií.

Interaktívna mapa MV SR o výskyte osôb s COVID 19 - dáta poskytuje Národné centrum zdravotníckych informácií

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré nájdete medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

Od 27. mája možno vycestovať bez povinnosti karantény či podmienky negatívneho testu až na 48 hodín

Od  21. mája 2020 nemusia ísť do karantény alebo predkladať negatívne testy osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka, pričom do SR sa vrátia do 24 hodín.

Od 27. mája 2020  bude možné vycestovať do týchto krajín za rovnakých podmienok až na 48 hodín. Takáto dohoda k 27. máju obojstranne platí iba s Českou republikou a Maďarskom, s ostatnými krajinami sa zatiaľ o dohode intenzívne rokuje. Preto sa pred prípadnými vycestovaním do uvedených krajín informujte o podmienkach vstupu.

Pred odchodom zo SR treba vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý vám na hraničnom priechode potvrdí polícia. Na hraničný priechod si ho prineste vytlačený a vyplnený.

Aplikácia e-karanténa umožňuje na základe pokynu hlavného hygienika všetkým prejsť zo štátnej do domácej karantény

Aplikácia eKaranténa je spustená, avšak dá sa zatiaľ stiahnuť iba do smartfónov s operačným systémom Android. Prejsť do domácej karantény sa dá na všetkých hraniciach.

Aplikácia sa dá zatiaľ stiahnuť len do mobilov s operačným systémom Android, spoločnosť Google ju už medzičasom schválila. Do iPhonu bude možné aplikáciu stiahnuť až po jej schválení spoločnosťou Apple.

Upozorňujeme, že fungujúca aplikácia je podmienkou prechodu cez hranice do domácej karantény.

Ešte pred cestou, resp. vstupom do SR,  je potrebné vykonať 3 kroky:

Od piatka 22. mája 2020 večer  platí aktuálne opatrenie hlavného hygienika 

 • Osoby, ktoré od 22. mája 2020 od 20:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a majú aktivovanú mobilnú aplikáciu, môžu ísť do domácej karantény v celkovej súhrnnej dobe 14 dní.
 • Zároveň osoby, ktoré prišli od 22. mája 2020 po 20:00 a boli prevezené do štátnej karantény, môžu po nainštalovaní a aktivovaní aplikácie dokončiť povinnú karanténu doma. 

Hlavný hygienik zároveň vydal 25. mája 2020 ďalšie opatrenie, na základe ktorého bude umožnené všetkým osobám už umiestneným v štátnej karanténe dokončiť 14-dňovú izoláciu v domácom prostredí po preukázaní sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa.

Týka sa to všetkých, ktorí  sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom. Sú povinní zdržať sa v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.

Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa zabezpečí príslušník Policajného zboru v zariadení určenom štátom.

Zároveň osoby, ktoré sa v zariadení určenom štátom nepodrobili laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19, sú povinné sa najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie, sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Ďalšie informácie na  korona.gov.sk


Od 6. apríla 2020 každý /až na hygienikom určené výnimky/, kto vstúpil na územie SR, musel ísť do izolácie do štátnej karantény na dobu nevyhnutnú na diagnostiku ochorenia COVID19. V prípade negatívneho výsledku testu sa tejto osobe nariadila domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tú musia dodržiavať aj osoby, žijúce v spoločnej domácnosti.

Výnimky:

Povinná izolácia v štátom určených zariadeniach sa nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu.

Zdravotnícki pracovníci, opatrovatelia, vedci, obhospodarovatelia pozemkov, osoby, ktoré sa musia postarať o príbuzných, osoby žijúce v jednej domácnosti s pendlermi, ako aj sezónni zamestnanci v poľnohospodárstve a potravinárstve nemusia absolvovať povinnú karanténu, pokiaľ prichádzajú na Slovensko z celého územia Rakúska a Česka.  

Pendleri v okruhu 30 kilometrov od hraníc  a ich deti od 1. mája nepotrebujú vstup na územie SR negatívny test na ochorenie COVID-19.

Výnimku z povinnej štátnej karantény majú aj Slováci pracujúci  v sociálnych či zdravotníckych službách v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom a Olomouckom kraji v Českej republike a tiež v rakúskych spolkových krajinách Burgenland, Dolné Rakúsko a Viedeň. Podobne ako pracovníci v zdravotníctve v spomínaných krajoch sa budú musieť preukázať potvrdením od zamestnávateľa a negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Výnimka platí aj pre študentov absolvujúcich za hranicami prijímacie či záverečné skúšky.

Ak pracujete v medzinárodnej doprave pri transporte, nakladaní či vykladaní tovaru, máte tiež výnimku z povinnej karantény, potrebujete však potvrdenie od zamestnávateľa.

V odôvodnených prípadoch, ktoré opatrenie hygienika neupravuje, môže výnimku z karantény Udeliť Úrad verejného zdravotníctva SR, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády v jeho pôsobnosti. Prečítajte si, ako postupovať, ak chcete o posúdenie výnimky požiadať ministra vnútra.

Za nedodržanie  karantény hrozí fyzickej osobe sankcia vo výške 1659 eur. 

Pracoviská MV SR od 20. mája fungujú v štandardnom režime

Od stredy 20. mája 2020 klientske centrá a ostatné kontaktné pracoviská MV SR  budú verejnosti k dispozícii  v plnej prevádzke. Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky dochádza k uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu COVID-19. V osobitnom režime stále funguje cudzinecká polícia.

 Rúška od 20. mája už nie sú vonku povinné

Vo vonkajšom prostredí rúška už nie sú automaticky povinné. Naďalej však ostáva povinnosť nosiť ich na verejných plochách v interiéri.

Na verejnosti nebudú musieť nosiť rúško:

 •  osoby nežijúce v jednej domácnosti, ktoré sa od seba nachádzajú 5 metrov a viac
 •  osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť od iných osôb je 5 metrov a viac.

Ďalšie výnimky z povinnosti nosenia rúšok:

 • pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiaci základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • nevesta a ženích pri svadobnom obrade a hostine,
 • žiaci pri prijímačkách, komisionálnych, jazykových skúškach, skúškach odbornej spôsobilosti a pri skúškach pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháči pri štátnych jazykových skúškach.

Podrobnosti v opatrení hlavného hygienika.

 Od 23. apríla sa od pendlerov na hraniciach vyžaduje trojjazyčné potvrdenie o zamestnaní

Konkrétne ide o trojjazyčné  tlačivo Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (DOCX, 30 kB), ktoré treba predkladať na hraničnom priechode pri vstupe na územie Slovenska. Noste ho stále so sebou.

Pozrite aj  info na FB polície.

Od 14. apríla zmeny pri vstupe do Rakúska a Českej republiky

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí.

↔ Prečítajte si rady polície.

REPATRIÁCIE

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zabezpečuje návraty občanov Slovenska, ktorí sa chcú z cudziny dostať domov na Slovensko. Rozhodla o tom vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 15. marca 2020. Upozorňujeme, že od polnoci 2. apríla 2020 rezort diplomacie pozastavil prijímanie žiadosti o repatriáiciu. Všetci repatriovaní občania  musia  po návrate povinne absolvovať karanténu v štátnych zariadeniach. Občania, ktorí už sú po návrate z cudziny doma na Slovensku a nechcú absolvovať povinnú karanténu v spoločnej domácnosti so svojimi rodinami či blízkymi, takisto môžu využiť zariadenia MV SR – pre tento účel je potrebné volať linku 112. Do karantény nie je možné vziať si domáce zviera.

S cieľom plánovať voľné kapacity v karanténnych centrách čo najbližšie k miestu pobytu osoby na Slovensku je potrebné sa vopred, čo najskôr pred plánovaným príchodom na Slovensko, zaregistrovať v registračnom formulári: https://navraty.mzv.sk

Ktoré hraničné priechody sú určené pre individuálny príchod na Slovensko?

Zdravotníci, opatrovatelia a sociálna kuratela v núdzovom stave, ministerstvo vnútra zmenilo kvôli pandémii 16 zákonov

↔  Núdzový stav, ktorý od 16. marca 2020  vláda vyhlásila pre štátne nemocnice, je už rozšírený na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva, a to bez ohľadu na vlastníctvo, na zamestnancov pobytových zariadení pre seniorov, opatrovateľskej služby, domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení a zamestnancov centier pre deti a rodiny a od 18. apríla aj na prevádzkovateľov všeobecných a špecializovaných ambulancií. Podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu im bola uložená pracovná  povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk.

Toto opatrenie má umožniť presuny personálu a techniky, zdravotníci nemôžu odmietnuť prísť do práce a nebudú môcť vstúpiť do štrajku. Zároveň vláda požiadala aj súkromné nemocnice, aby prestali poskytovať plánované operácie a zdravotnícke kapacity držali pre potreby starostlivosti o pacientov nakazených koronavírusom.

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy.

 Obmedzenia, nariadenia a povinnosti

Od piatka 13. marca platia obmedzenia v medzinárodnej osobnej doprave, sú zatvorené všetky školy, škôlky, univerzity.  Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.

Sú zakázané návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Nemocnice však už môžu povoliť výnimky pre návštevy. Podrobnosti v opatrení hlavného hygienika.

Platí núdzový stav v domovoch sociálnych služieb, uzavreté sú denné stacionáre. Starším občanom, ktorí sú ochorením COVID-19 najviac ohrození, sa odporúča maximálne obmedziť kontakty, a to aj s rodinou. Vláda vyzvala samosprávy na pomoc seniorom a všetkých občanov, aby starším ľuďom pomáhali. Starší ľudia v prípade potreby nemajú váhať a požiadať o pomoc. Pre seniorov nad 65 rokov sú určené špeciálne otváracie hodinz v obchodoch, a to od 9. do 12. hodiny.

Schôdze a zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov sa môžu naďalej konať. Rokovanie zastupiteľstiev môže prebiehať aj online, štátne a samosprávne orgány sú povinné dodržiavať prísne hygienické a protiepidemické nariadenia.

Bezplatná vlaková doprava pre študentov je  počas uzavretia škôl od 1. apríla zrušená, aby táto možnosť nezvádzala študentov na výlety, keďže počas karantény sa majú zdržiavať doma a neohrozovať zdravie iných ľudí. Ústredný krízový štáb dôrazne vyzval všetkých, najmä dôchodcov, aby hromadnú dopravu využívali naozaj len v nevyhnutnosti – v opačnom prípade sa pristúpi aj u dôchodcov k zrušeniu bezplatného cestovania.

↔ Aktuálne a overené  informácie o situácii na hraniciach nájdete na FB stránke polície.

 

Používajte ochranné prostriedky – rúška, respirátory, rukavice. Umývajte si ruky a používajte dezinfekčné prostriedky.

 Hraničné priechody

 

Vláda do 26. júna 2020 obnovila kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou.  Aktuálne informácie nájdete na FB stránke polície.

↔  Ktoré hraničné priechody sú otvorené? 

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Klientske a ďalšie kontaktné pracoviská MV SR po uvoľnení opatrení od 20. mája fungujú v štandardnom režime. V samostatnom obmedzenom režime fungujú oddelenia cudzineckej polície.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní a nosili ochranné pomôcky!

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

Pre všetky nemocničné zariadenia platí povinnosť postarať sa o ľudí, ktorí pociťujú príznaky naznačujúce možné infikovanie

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 hygienici odpovedajú na telefonických linkách s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Hygienici posilnili infolinky – informácie získate aj na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete vždy na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite call centrá, poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk

 Krízový štáb

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.

Od 23. marca 2020 je súčasťou krízového štábu tím odborníkov,  ktorí nepretržite vyhodnocujú informácie a koordinujú činnosť v rámci zabezpečovania rozhodnutí a prijímania opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Pandemia chrípky na Slovensku bola vyhlásená 11.júna 2009 a skončila 10.augusta 2010..bolo dovezených 1 milion vakcín,zaočkovaných bolo 4910 osôb,1,4%…Matelkove úvahy o predlžovaný núdzoveho stavu,čo záhrňa aj zákaz zhromaždovania,je asi jeho strach z možných štrajkov,voči jeho osobe..

 2. Zostať v núdzovom stave z dôvodu druhej možnej vlny vírusu je argument, ktorý nemá obdobu. Je problém znova vyhlásiť núdzový stav v prípade návratu COVIDu? Máme počty nakazených denne od 0 do max. 10, ale robiť tieto caviky… Takto sa fungovať nedá, nemôžeme donekonečna kľučkovať v daždi medzi kvapkami.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img