ISSN 1337-8481

sobota, 13. júla, 2024

Sú obavy z koronavírusu opodstatnené?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Koronavírus sa rozšíril už do viac ako päťdesiatich krajín. Nedá sa vylúčiť, že v nasledujúcich niekoľkých dňoch či týždňoch sa potvrdí nákaza aj na Slovensku. V okolitých krajinách sa už rušia hromadné podujatia ako výstavy, športové zápasy a iné akcie, kde sa očakáva vysoká návštevnosť. Vláda SR aj hlavný hygienik Ján Mikas vyzvali ľudí, aby zvážili cestovanie do krajín, kde sa vírus už vyskytol. A naopak – od piatka platia plošné kontroly všetkých pasažierov, ktorí priletia na Slovensko,

Na ministerstve zdravotníctva SR vznikne pre koronavírus krízový štáb. Ten môže v prípade potreby vláde navrhnúť, aby vyhlásila krízový stav. Vláda tiež spustí informačnú kampaň o tom, ako sa správať a chrániť pred koronavírusom. Vysielať ju bude verejnoprávna televízia a rozhlas.

Zároveň kompetentní upozorňujú, že si občania majú zachovať chladnú hlavu a nepodliehať panike. Hovorí sa, že horší ako tento vírus je histéria, ktorú vyvolalo toto ochorenie. Rôzne „zaručené informácie“, hoaxy a falošné sms spôsobili doslova davovú psychózu. Ľudia vykúpili rúška, respirátory a robia si doma zásoby potravín.

Mnohí v podstate stále nevedia čo koronavírus vlastne je, aké sú prejavy ochorenia a či máme dôvod na obavu. Na základe aktuálnej situácie v rámci rozširovania Koronavírusu (COVID 19), pracovná zdravotná služba spracovala odpovede na najčastejšie kladené otázky o tomto víruse.

Najčastejšie otázky na koronavírus 2019-nCoV spracované ÚVZ SR

Aký je prameň pôvodcu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV?

Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. Vo všeobecnosti však pôvodcom koronavírusu môžu byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady a netopiere. Čínske medicínske autority potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV z človeka na človeka.

Aké sú prejavy ochorenia na nový koronavírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní.

Ako sa lieči ochorenie spôsobené novým koronavírusom?

Liečba je symptomatická. Očkovacia látka proti novému koronavírusu 2019-nCoV zatiaľ neexistuje.

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia vyvolaného 2019-nCoV. Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie. V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa nový koronavírus nachádza, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Aké preventívne opatrenia prijalo Slovensko v súvislosti s novým koronavírusom?

Slovensko podrobne sleduje situáciu týkajúcu sa nového koronavírusu 2019-nCoV a je pripravené ju zvládnuť v prípade, že sa na našom území výskyt nového koronavírusu potvrdí. Situáciu máme pod kontrolou, uskutočňujeme všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí.
· Hlavný hygienik SR vypracoval a zaslal usmernenie všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. ÚVZ SR rovnako vypracoval postup na laboratórnu diagnostiku ochorenia a návod na odber biologického materiálu.
· Predsa vlády SR oznámil, že sa preveruje pripravenosť jednotlivých rezortných zložiek v prípade riešenia krízových situácií. Ide o cvičenia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave a hraničných priechodoch v Čiernej nad Tisou a Vyšnom Nemeckom. Rovnako ide o cvičenia v ôsmich krajských nemocniciach za účasti záchranárskych zložiek so zameraním sa na špeciálnu izoláciu a hospitalizáciu pacienta.
· Zriadenie informačných tabúľ s témou prevencie proti novému koronavírusu na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave, cestujúci majú rovnako k dispozícii dva druhy letákov pre osvetu a informovanosť. Rezort zdravotníctva sa o situácii na letisku informuje a pristupuje operatívne k potrebným krokom.
· K otázkam verejnosti o novom koronavíruse bolo zriadené call centrum s nepretržitou prevádzkou na Úrade verejného zdravotníctva SR a Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrice
Uisťujeme verejnosť, že ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Informácie zverejňuje na svojej oficiálnej stránke a na sociálnych sieťach.

Môže mi v prevencii proti novému koronavírusu pomôcť očkovanie proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné, chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných oblastiach sveta. Môže sa nákaza preniesť prostredníctvom poštových zásielok?

Pri nákupoch na internete je dodacia lehota z ázijských krajín (napr. z Číny) obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá sa, že by vírus prežíval na plochách taký dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v tomto prípade veľmi nízke. K uvedenej téme vydala stanovisko aj Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky z ázijských krajín sú bezpečné. Bližšie informácie :
https://www.posta.sk/subory/40128/2020_29_01_bezpecnost-zasielok-odosielanych-z-azie_final_web.pdf

Je potrebné preventívne dodržiavať nejaké hygienické návyky?

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:
· umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nemáte k dispozícii mydlo a vodu, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
· očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
· zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
· vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
· ak ste chorý, liečte sa doma
· zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
· mäso a vajíčka dôkladne prevarte
· 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
· v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

Dá sa na Slovensku testovať na prítomnosť koronavírusu v organizme?

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby. Laboratórnu diagnostiku zabezpečuje Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave v spolupráci s Virologickým inštitútom na Charité univerzite medicíny v Berlíne. Rutinný screening na koronavírus či už prostredníctvom laboratórií alebo iným spôsobom na Slovensku aktuálne nie je možný.

Je najväčším rizikom cestovanie?

Vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) môže byť každé cestovanie rizikové – napríklad pobyt v letiskovej hale, na palube lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Pomôže mi nosenie ochranného rúška?

V oblasti, kde ešte nový koronavírus nebol zaznamenaný, nosenie ochranného rúška alebo respirátora nie je potrebné. Ak však máte obavy, môžete ho nosiť preventívne, vo vašej blízkosti sa môže vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu pohybovať osoba s iným respiračným ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde je potvrdených viacero prípadov ochorenia s väčším počtom osôb (letiská, stanice, obchodné centrá, námestia) odporúčame požívať respirátory.

Kde sa môžem bližšie informovať o novom koronavíruse?

Oborní pracovníci RÚVZ u ÚVZ SR odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa nového koronavírusu na Call centre s nepretržitou prevádzkou.
telefonické linky prístupné pre verejnosť
· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img