ISSN 1337-8481

pondelok, 24. júna, 2024

Veľký manuál k zápisu prvákov do základných škôl

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. 2020 fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1.ročníka ZŠ. Zápis sa týka aj detí, ktoré majú odklad plnenia školskej dochádzky, teda v aktuálnom školskom roku do 1.ročníka nenastúpia. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zápis budúcich prvákov bude konať bez osobnej prítomnosti detí.

Usmernenie k prevedeniu zápisu žiakov do 1. ročníka na ZŠ Juraja Fándlyho:

-zákonný zástupca v danom termíne (24.4.2020 – 30.4.2020) vyplňte elektronickú prihlášku https://zsjfandlyhosered.edupage.org/register/
-rodičia (zákonní zástupcovia), ktorí prihlášku vyplnili v predstihu, zašlú potvrdzovací email na zastupca1@zsjfsered.sk . Uvedú v ňom meno a kód prihlášky dieťaťa, ktoré zapísali.
-rodičia, ktorí nemajú možnosť vykonať zápis elektronicky, si v čase zápisu (24.4.2020 – 30.4.2020) môžu zobrať vytlačenú prihlášku pri hlavnom vchode školy. Vyplnenú a podpísanú ju vhodia do školskej poštovej schránky.
-zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr však do 15.júna 2020.
-ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky https://zsjfandlyhosered.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie , nemusí k žiadosti doložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
-overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Usmernenie k prevedeniu zápisu žiakov do 1. ročníka na ZŠ J.A.Komenského:

-zákonný zástupca v termíne od 24.4.2020 do 30.4.2020 vyplní elektronickú prihlášku do školy. Elektronická prihláška sa nachádza v časti Prihláška do školy
https://zskomsered.edupage.org
– alebo vyplní papierovú prihlášku. Tú nájdete v časti Prihláška do školy a môžete ju po vyplnení vhodiť do poštovej schránky na školskej bráne. Ak nemáte možnosť vytlačiť si papierovú prihlášku, môžete si ju vyzdvihnúť od 24.4.2020 do 30.4.2020 (mimo víkendu) v čase od 9:00 h do 11:00 h na recepcii školy a následne odovzdať. Vstup do školy je podmienený dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ak ste elektronickú prihlášku vypísali pred uvedeným termínom, bude Vás kontaktovať v čase zápisu zástupkyňa riaditeľky pre 1 stupeň (zastupkyna1@zskomsered.sk).

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. K overeniu údajov poskytnutých v prihláške (elektronickej alebo papierovej) škola vyzve zákonných zástupcov do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, vzdelávanie dieťaťa doma, vzdelávanie dieťaťa v zahraničí je potrebné to uviesť v prihláške v časti poznámka. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, žiadosť o domáce vzdelávanie či štúdium v zahraničí (dokumenty sa nachádzajú v časti Prihláška do školy) odovzdáte osobne po obnovení vyučovania v škole spolu s príslušnými dokladmi.

V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nebue mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Usmernenie k prevedeniu zápisu žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda:

-zákonný zástupca môže dieťa zapísať prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na stránke školy https://czssered.edupage.org
– zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou, (tlačivá nájdete v záložke „Dokumentácia k zápisu“)
-osobným odovzdaním prihlášky v termíne 24. 4. – 28. 4. 2020 od 8,00 – 12,30 hod. na riaditeľstve školy. Vstup do budovy len s ochrannými prostriedkami na ústach a nose (rúško, šál, respirátor) a s dodržaním ostatných hygienických opatrení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img