Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej

Neodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je sociálna, kultúrna a športová oblasť. Činnosť jednotlivých organizácií a klubov mesto každoročne podporuje formou dotácie. O finančnú hotovosť z rozpočtu mesta sa organizácie a kluby môžu uchádzať na základe výzvy o pridelenie dotácie formou žiadosti. V sociálnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 30 000,- € V … Čítať ďalej Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej