Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna

Adrián Ševeček, MPA – člen dozornej rady SMS, s.r.o. /   Rekonštrukciu štadióna a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj financovanie z rozpočtu mesta bolo predmetom Mestského zastupiteľstva v roku 2019 a 2020,  ktoré s  investíciu „Rekonštrukciou štadióna Sereď“ pre potreby prvej ligy súhlasilo do čiastky 4mil €. Následne bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len DUR) na rekonštrukciu štadióna … Čítať ďalej Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna