Aká je budúcnosť  vývozu bioodpadu v našom meste ?

23.marca  vyšiel na SeredOnLine (SOL) článok   Má mesto naozaj odvoz bioodpadu zadarmo? Autor článku v ňom poukázal na niektoré zaujímavosti a „neštandartné“ postupy mesta voči spoločnosti TEKADEX s.r.o , ktorá sa zmluvne zaviazala zadarmo zabezpečovať rozvoz biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej BRO) v našom meste až do roku 2045. Prednosta MsÚ  Ing. Krajčovič vo svojej reakcii na tento … Čítať ďalej Aká je budúcnosť  vývozu bioodpadu v našom meste ?